TVZ is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en ontwikkelt een zorgaanbod op maat, dat aansluit bij de beleving van de cliënt. Onze kernwaarden zijn: persoonlijke betrokkenheid, wij stellen onze cliënt centraal en zijn als organisatie laagdrempelig. De vraag van de cliënt is ons uitgangspunt voor het professioneel handelen en is de leidraad in het verlenen van de zorg. Begrip voor de normen, waarden en culturele achtergrond is voor ons vanzelfsprekend. Wij willen kwalitatief goede zorg bieden op het juiste moment en op de juiste plek. Wij vinden het vertrouwen in onze organisatie belangrijk. Onze medewerkers vormen het hart van onze organisatie. Onze cliënten staan centraal en verdienen een optimale zorgverlening. Iedereen moet de kans krijgen om aan het maatschappelijke en het sociale leven deel te kunnen nemen.

Kwaliteit van leven:

De missie voor alle organisaties in de zorg is: Vakbekwaam zorgen voor kwaliteit van leven. Cliënten leiden hun eigen leven – dat kan niemand van hen overnemen. Wél kunnen we zorgen dat cliënten (of hun vertegenwoordigers) hun eigen verantwoordelijkheid kunnen vasthouden of hernemen. Hierin kunnen zij aangeven wat zij zelf belangrijk vinden voor het behoud en/of de verbetering van de kwaliteit van hun leven. Zorgorganisaties kunnen, naast andere hulpbronnen, cliënten hierin ondersteunen door hen een positie te bieden waarin zij richting kunnen geven aan hun eigen leven.