Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling:

Ingaande 01 januari 2012 is de wet voor het verplichte gebruik van de Meldcode Huiselijk Geweld en

Kindermishandeling van kracht. De meldcode moet worden gebruikt in diverse beroepsgroepen

waaronder ook de thuiszorg.

De meldcode omvat een stappenplan die de medewerker stap voor stap door het proces leidt vanaf

het moment dat signalen worden opgevangen tot het moment dat een beslissing over een eventuele

melding moet worden genomen. De stappen die worden omschreven zijn in een bepaalde volgorde

gerangschikt, maar deze volgorde is niet dwingend. Het gaat er om dat in het proces alle stappen

worden doorlopen. Het vastleggen van de stappen geven dit proces een formele basis en zorgt

ervoor dat geen stappen worden overgeslagen.

In TVZ spreken we niet alleen over ouderen mishandeling of huiselijke geweld maar ook over kinder mishandeling. Medewerkers van TVZ zijn tijdens hun werkzaamheden alert en bewust van hun meldplicht. De procedures zijn hieronder in stappen vastgesteld.

Melden

Voor een melding van of vragen over ouderenmishandeling/ mishandeling en kindermishandeling in de zorg kunnen instellingen contact Opnemen:

– Melding doorgeven bij management/ coördinerende verpleegkundige binnen TVZ.

–  www.huiselijkgeweld.nl

– melden kan bij het meldpunt van de IGJ

– Telefoonnummer: 088-1205050

Hoe kunt u melden bij het Meldpunt Ouderenmishandeling in de zorg?

Op de website van de IGJ is een digitaal meldingsformulier te vinden. Je kunt de melding

dus online doen. In dit digitale formulier worden vragen gesteld met betrekking tot de volgende

onderwerpen:

  1. Gegevens van het slachtoffer/de slachtoffers.
  2. Gegevens van de vermeende pleger(s).
  3. De gegevens als organisatie/ medewerker
  4. De omschrijving van het incident of de situatie die u wilt melden.