Voor wie is de cliëntenraad?
Onze cliëntenraad is voor cliënten die zorg van ons ontvangen.

Wat doet de cliëntenraad?
De cliëntenraad overlegt 2 keer per jaar onderling en met de directie over allerlei zaken. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies over de zaken die beter kunnen. Zij denken actief mee over huidige en toekomstige zaken met betrekking tot de organisatie en de activiteiten die worden georganiseerd. Over het algemeen kunnen we zeggen dat de cliëntenraad de gemeenschappelijke belangen v/d klanten van TVZ vertegenwoordigen. De precieze taken en bevoegdheden van de cliëntenraad zijn vastgelegd in de wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen.

Voor wie is de cliëntenraad?
Onze cliëntenraad is voor cliënten die zorg van ons ontvangen.

Wat doet de cliëntenraad?
De cliëntenraad overlegt 2 keer per jaar onderling en met de directie over allerlei zaken. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies over de zaken die beter kunnen. Zij denken actief mee over huidige en toekomstige zaken met betrekking tot de organisatie en de activiteiten die worden georganiseerd. Over het algemeen kunnen we zeggen dat de cliëntenraad de gemeenschappelijke belangen v/d klanten van TVZ vertegenwoordigen. De precieze taken en bevoegdheden van de cliëntenraad zijn vastgelegd in de wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen.