Medewerker/Cliënten en bezoekers van TVZ dienen zich te gedragen volgens deze gedragscode. die is vastgesteld door de directie. dit geldt voor alle activiteit vormen en behandelingen, zorg en dienstverlening die worden aangeboden. TVZ verwacht dat iedereen zich aan de gedragsregels die opgesteld zijn houdt.

TVZ heeft een gedragscode voor iedere werknemer en cliënt opgesteld, dat bindend is voor het verlenen en het ontvangen van afgesproken zorg